Oceanic Manta Ray white variation.

Oceanic Manta Ray, Mobula birostris (previously Manta birostris). White colour variation. Triton Bay, West Papua, Indonesia.