Melbourne Skate, Spiniraja whitleyi.

Melbourne Skate, Spiniraja whitleyi. Aka Whitley’s Skate, with parasitic leeches (Branchellion sp.) on one pectoral fin. Bicheno Bay, Tasmania, Australia, southwest Pacific Ocean.