Atlantic Mobula Ray

Atlantic mobula ray, Mobula hypostoma, aka lesser devilray or Atlantic devil ray, Isla Mujeres, Mexico, Caribben Sea.